Entegre Kalite Yönetimi

Proasist, saha çalışmaları,  destek süreçleri ve diğer tüm yönetim noktalarında Entegre Kalite Yönetim Sistemini etkin bir şekilde kullanarak hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir.


TSE-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Proasist, dünya standartlarında verdiği hizmetlerin, ancak kalite yönetim sistemi anlayışı ile yönetilebileceği ve sürdürülebileceğine inanmaktadır. Bundan dolayı  EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi anlayışını temel alarak, kendine özgü kalite yönetim sistemini oluşturmuş ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda  geliştirerek verdiği hizmetleri güvence altına almaktadır.


TSE-ISO-EN 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
Proasist, verdiği hizmetlerin çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yürütmek amacıyla, Çevre Yönetim Sistemini, EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile entegre çalışacak şekilde kurmuş, uygulamaya almış ve sürekli gelişimini amaçlamıştır.


TSE İSG OHSAS TS 18001: 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Proasist, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemini oluşturmuş, güvenli çalışma ortamları yaratmayı hedefleyerek ''Önce İnsan Sağlığı'' ilkesini her zaman korumaya devam edecektir.Sorun çözenleriz biz