|     |    |  

HİZMETLER

» Tesis sağlık raporu,
» Performans göstergeleri,
» ölçüm sonrası raporlama,
» Düzeltici önleyici faaliyet sonrası durum raporlama,
» Trend analizi,
» Arıza kök neden analizi,
» İyileştirme öneri raporları,
» Toplam sahip olma maliyeti,
» Yedek parça depo raporları / min-max seviyeler, depo devir hızı vb.