Kalite, bir şirketin paydaşlarına verdiği değerdir.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Kalite Politikamızı İnceleyiniz.
Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız, tüm değer ortaklarımızla olan işbirliğimizin temelini, onlara sunduğumuz hizmet anlayışını ve verdiğimiz değeri yansıtır. Bu yönetim sistemi politikasının, tüm ProAsist çalışanları ve çözüm ortakları tarafından benimsenmesi esastır.

1. Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmayı,2. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek gelişmiş teknolojik koşullarda üretim yapmayı, bu doğrultuda üretim ve ürün çeşitliliği kapasitemizi arttırmayı,3. Sunulan ürün ve hizmetlerde, çevre boyutları ve etkilerini dikkate alarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve tüm yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uymayı ve gerekli kaynağı sağlamayı,4. Müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla üretim ve hizmette üstün kalite politikası ile bütünleşmeyi, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmeyi, müşterilerimizin duyduğu güven ve firma itibarımızı korumayı,5. Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

6.İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanların gelişimine katkı sağladığı güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği ve çevre kültürü oluşturmayı,7.Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,8.Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve isg risklerini azaltmayı,9.Ürün ve proseslerimizde riskleri etkin bir biçimde yöneterek; ürüne, çevreye ve çalışanlarımıza olan etkilerimizi önceden tespit etmeyi, olası riskleri ortadan kaldıracak veya en düşük seviyeye indirecek çalışmaları yapmayı,10.Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde "Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al" döngüsünü esas almayı ve sürekli olarak uygulamayı,

11.Doğal kaynak kullanımını en aza indirecek yöntemler uygulayarak kirliliği kaynağında önlemeyi, atıkların azaltılması ve yeniden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmayı,

12.Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı,

13.Olası her türlü olağanüstü durumda faaliyetlerin tekrar sürdürülmesi ve müşteri taleplerinin karşılanması için hazır olmayı,

14.Çalışanlarımızın, tedarikçi ve taşeronlarımızın yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarının cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttıracak, iş sağlığı ve güvenliği, iş sürekliliği ve çevre kültürünün oluşmasını sağlayacak eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamayı,

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

07.01.2020