Sözümüzün arkasındayız

Vaadlerimiz

Bizi Daha Yakından Tanıyın
"Yaşayan Şirket" demek... iş demek, emek demek, üretim, verimlilik, sürdürülebilirlik, işbirlikleri, kazanç ve birlikte gelişim demek...

Şirketin teknik altyapısını sürekli güçlendirerek işin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

ProAsist olarak, şirketlerin sağlam bir teknik altyapıya sahip olmalarının, işin sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından ne kadar önemli ve değerli olduğunu çok iyi biliyoruz.

Tıpkı insanlar gibi şirketlerin de dönem dönem bağışıklık sistemleri zayıflar ve yaşamlarına sağlıklı şekilde devam edebilmeleri için bazen ufak tefek, bazen daha büyük müdahelelere ihtiyaç duyarlar.

Sunduğumuz onlarca elektrik, mekanik, inşai hizmetle, müşterilerimizin binlerce teknik sorununu çözerek, şirketlerinin bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor ve düzenli iş akışlarını sağlıyoruz."ProAsist Çözüm Platformu" ile çok yönlü çözümler üreterek tüm paydaşların birlikte kazanmasına imkan sağlamak.

Müşterilerimizin, ihtiyaç anında, en hızlı çözümleri, en uygun koşullarda ve en yüksek kalitede hizmet ile beklediklerini çok iyi biliyoruz.

ProAsist olarak yıllardır, sadece teknik hizmet portföyümüzü sürekli zenginleştirmiyoruz, aynı zamanda, tüm müşterilerimizin ve sektörün farklı ihtiyaçlarını da öngörerek stratejik işbirlikleri geliştiriyoruz.

Bu doğrultuda yarattığımız, ticaret olduğu kadar bilgi akışı, eğitim ve dayanışmaya dayalı, "ProAsist Çözüm Platformu" ile tüm müşteri ve çözüm ortaklarımızı, üretici ve distributörlerle buluşturuyor, kimin neye ihtiyacı varsa, birlikte çok yönlü hizmet çözümleri üreterek, tüm paydaşların birlikte kazanmasına imkan yaratıyoruz.

ProAsist Çözüm Platformu


"ProAsist Smart Screen" ile işin etkin bir biçimde yönetimini sağlamak.

Her gün, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve çözüm bekleyen binlerce kalem teknik iş ve sorun. Elektrik arızaları, mekanik problemler, yeni mağaza inşaatları, klima bakımları, farklı marka ve yaşta ürünler, tamamlanan, geciken, yeniden sıkıntı çıkaran işler, onlarca ekip, harcanan milyonlarca lira, yasal denetimler ve her kuruşun hesabının verilmesi...

Müşterilerimizin, bu kontrolü ve takibi zor, çetrefilli süreci başarı ile yöneterek şirketlerine önemli bir katkı sunmak istediklerini çok iyi biliyoruz.

Müşterilerimizin, Türkiye'nin en çağdaş entegre yönetim sistemlerinden ProAsist Smart Screen ile sürecin tamamını 7/24 izlemelerini, binlerce işi, şirket varlıklarını, işletmelerini ve bütçelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlıyor, firmalarına değer katmalarına imkan yaratıyoruz.

ProAsist Smart Screen


Usta ve teknisyenleri eğiterek emeğin değerini ve hizmetin kalitesini artırmak.

Sektörümüzün vazgeçilmezleri olan usta, teknisyen ve çıraklara sahip çıkıyor, onları, teknik liselerde açtığımız ProAsist sınıflarında düzenli olarak eğitiyor, yetenek ve uzmanlıklarını artırmalarına imkan sağlıyoruz.

Böylelikle, bir yandan müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini kalifiye ellerle yukarı çekerken, diğer yandan, tüm sektör nezdinde el emeğinin değerini artırıyoruz.

ProAsist Teknik Akademi